To the Top
 1. Lukumääriä ja palkkasumma/työtulo, milj. EUR

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Vakuutetut, Eläkkeensaajat, Palkkasumma/työtulo, (3)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): Yhtiöt (TyEL, YEL), Säätiöt (TyEL), Kassat (TyEL, YEL), MEK (MEL), ..., Yhteensä (14)


 2. Tulot, milj. EUR

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Vakuutusmaksutulo 1), Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%), Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa, (4)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): Yhtiöt (TyEL, YEL), Säätiöt (TyEL), Kassat (TyEL, YEL), MEK (MEL), ..., Yhteensä (14)


 3. Kulut, milj. EUR

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Maksetut eläkkeet 1) 2), Kokonaisliikekulut 3), (2)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): Yhtiöt (TyEL, YEL), Säätiöt (TyEL), Kassat (TyEL, YEL), MEK (MEL), ..., Yhteensä (14)


 4. Varat, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Sijoitukset käyvin arvoin, Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin) korkosijoitukset, Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin) osakesijoitukset 1), Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin) kiinteistösijoitukset, ..., Eläkevarat 2) (6)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): Yhtiöt (TyEL, YEL), Säätiöt (TyEL), Kassat (TyEL, YEL), MEK (MEL), ..., Yhteensä (14)


 5. Vakavaraisuus, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Vakavaraisuuspääoma yhteensä, Toimintapääoma ilman tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavaa osaa, Vakavaraisuusaste % 1) 2), Vakavaraisuusraja, Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja (5)
  3. Eläkelaki (Vastuulaitos): Yhtiöt (TyEL, YEL), Säätiöt (TyEL), Kassat (TyEL, YEL), MEK (MEL), ..., Yhteensä (14)