To the Top

Vakavaraisuus, milj. EUR, %
Muuttujien yleiskatsaus
Vuosi
Pakollinen *
Selite
Pakollinen *
Työeläkeyhtiöt
Pakollinen *

Vuosi

Pakollinen *
Kenttä tietyn arvon etsimiselle2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 1 Yhteensä 16

Selite

Pakollinen *
Kenttä tietyn arvon etsimiselleOma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen) , Tilinpäätössiirtojen kertymä , Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Työeläkeyhtiöt

Pakollinen *
Kenttä tietyn arvon etsimiselleVarma , Ilmarinen , Elo ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 100 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 100 000

Alaviitteet

Lähde: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot julkaisut.
Lukujen desimaalien pyöristyksistä johtuen kaikki luvut eivät välttämättä summaudu tasan.
1) Vuoden 2013 alusta tuli voimaan työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä koskeva lainmuutos, jossa sijoitusriskejä varten oleva toimintapääoma ja vakuutusriskeihin varattu tasoitusmäärä yhdistettiin uudeksi vakavaraisuuspääomaksi.
2) Väliaikaiset huojennukset huomioitu vuosina 2008-2012.
3) Lainsäädäntö muuttunut vuoden 2017 alusta. Aikaisemmat vuodet ilmaistu uuden lainsäädännön mukaisesti.