To the Top

Placeringarnas fördelning enligt sektor, tusen euro
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Plaseringsbestånd
Obligatoriskt *
Sektor
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 21

Kvartal


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Plaseringsbestånd

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Penningmarknadsplaceringar , Placeringslån , ArPL-återlån ,

Valda 0 Totalt 9

Sektor

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000