To the Top

Placeringarnas fördelning enligt grupp, tusen euro
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Tillgångsslag
Obligatoriskt *
Grupp
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 20

Kvartal


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Tillgångsslag

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Penningmarknadsplaceringar , Placeringslån , ArPL-återlån ,

Valda 0 Totalt 9

Grupp

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000