To the Top

Placeringstillgångarna av de största arbetspensionsanstalterna grundfördelning (marknadsvärde)
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Plaseringsbestånd
Obligatoriskt *
Pensionsförsäkrare
Obligatoriskt *
Presentationsformat
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 20

Kvartal


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Plaseringsbestånd

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ränteplaceringar , Lån , Masskuldebrevslån ,

Valda 0 Totalt 18

Pensionsförsäkrare

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Eläke-Fennia , Etera , Elo ,

Valda 0 Totalt 11

Presentationsformat

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

1) Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia i början av 2014. Pensions-Fennia data för 2005-2013 visas i vår databas som Elo.
Etera fusionerades med Ilmarinen 1.1.2018.