To the Top

Placeringsavkastningen av de största arbetspensionsanstalterna
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Plaseringsbestånd
Obligatoriskt *
Pensionsförsäkrare
Obligatoriskt *
Presentationsformat
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 20

Kvartal


Valda 0 Totalt 4

Optional variable

Plaseringsbestånd

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ränteplaceringar , Lån , Masskuldebrevslån ,

Valda 0 Totalt 18

Pensionsförsäkrare

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Eläke-Fennia , Etera , Elo ,

Valda 0 Totalt 11

Presentationsformat

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

1) Elo bildades genom en fusion mellan LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia i början av 2014. Pensions-Fennia data för 2005-2013 visas i vår databas som Elo.
Etera fusionerades med Ilmarinen 1.1.2018.
2) Genomsnittet beräknas i varje placeringskatergori genom att den enskilda pensionförsäkrares avkastning viktas med medelvärdet mellan dess tillgångar vid föregående årets och senaste kvartalets slut.
3) Pensionsförsäkringbolagen måste uppfylla solvenskrav. Lagstiftningen gäller inte de offentliga arbetspensionsanstalterna (Keva, VER).
Finansministeriet fastställer allokationsgränser för VER.
OBS: Avkastningssiffrorna för de olika tillgångsklasserna är inte helt jämförbara mellan olika pensionsförsäkrare bl.a. på grund av valutakursförändringar.