To the Top

De Största arbetspensionsförsäkrarnas öppna valutapositioner av placeringarnas marknadsvärde
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Kvartal
Obligatoriskt *
Pensionsförsäkrare
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2017 , 2018 , 2019 ,

Valda 1 Totalt 8

Kvartal

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Pensionsförsäkrare

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Elo , Etera , Ilmarinen ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000