To the Top

Inkomster, mn EUR
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Definition
Obligatoriskt *
Pensionslagen
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Definition

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Pensionslagen

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bolag (ArPL, FöPL) , Stiftelser (ArPL) , Kassor (ArPL, FöPL) ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

Källa: Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter.
1) I premieinkomsten ingår inte den andel som bekostas ur statsbudgeten FöPL, SjPL, LFöPL och OffPL staten.