To the Top

Totala driftskostnader, mn EUR, %
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Definition
Obligatoriskt *
Arbetspensionsbolag
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 17

Definition

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kostnader för anskaffning av försäkringar , Omkostnader för försäkringarna , Lagstadgade avgifter ,

Valda 0 Totalt 34

Arbetspensionsbolag

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Varma , Ilmarinen , Elo ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

Källa: Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter.
Decimalerna har avrundats.
1) Utan lagstadgade avgifter och driftskostnader för placeringsverksamhet och arbetshälsoverksamhet.
2) Omkostnadsresultatet för år 2023 är inte jämförbart med tidigare års siffror.