To the Top
 1. Lukumääriä

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: TyEL, YEL (-vakuutuksia), Eläkkeensaajat, Henkilöstö (keskimäärin), (4)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 2. Kokonaisliikekulut, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Vakuutusten hankintamenot, Vakuutusten hoitokulut, Lakisääteiset maksut, Muut hallintokulut, ..., Muut kulut % (22)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 3. Tulot, milj. EUR

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: TyEL-maksutulo, YEL-maksutulo, Siirtymämaksut ja jälleenvakuutus, Vakuutusmaksutulo yhteensä, ..., Luottotappiot (7)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 4. Menot, milj. EUR

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Maksetut TyEL eläkkeet, Maksetut YEL eläkkeet, Maksetut TyEL ja YEL eläkkeet yhteensä, Kustannusten jako, ..., Vastuuvelka (6)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 5. Sijoitustoiminta, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Korkosijoitukset, Osakesijoitukset, Kiinteistösijoitukset, Muut sijoitukset, ..., Tuotto sitoutuneelle pääomalle (10)
  3. Työeläkeytiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 6. Palkkasumma/työtulosumma, asiakashyvitys, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: TyEL palkkasumma, YEL työtulosumma, Siirto asiakashyvityksiin 1), % TyEL-palkkasummasta, % TyEL-vakuutusmaksutulosta (5)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 7. Vakavaraisuus, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Oma pääoma (ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen), Tilinpäätössiirtojen kertymä, Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero, Osittamaton lisävakuutusvastuu, ..., Eläkevarat (17)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)


 8. Tilikauden tulos, milj. EUR, %

  Päivitetty: 4.10.2023

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Selite: Vakuutusliikkeen tulos, Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin, Hoitokustannustulos, Muu tulos, ..., Yhteensä eli sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin (10)
  3. Työeläkeyhtiöt: Varma, Ilmarinen, Elo, Eläke-Tapiola, ..., Yhteensä (9)