To the Top
 1. Antal, Lönesumma/Arbetsinkomst, mn EUR

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Försäkrade, Pensionstagare, Lönesumma/arbetsinkomst, (3)
  3. Pensionslagen: Bolag (ArPL, FöPL), Stiftelser (ArPL), Kassor (ArPL, FöPL), SPK (SjPL), ..., Sammanlagt (14)


 2. Inkomster, mn EUR

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Premieinkomst 1), Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde, Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde (%), Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen, (4)
  3. Pensionslagen: Bolag (ArPL, FöPL), Stiftelser (ArPL), Kassor (ArPL, FöPL), SPK (SjPL), ..., Sammanlagt (14)


 3. Kostnader, mn EUR

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Utbetalda pensioner 1) 2), Totala driftskostnader 3), (2)
  3. Pensionslagen: Bolag (ArPL, FöPL), Stiftelser (ArPL), Kassor (ArPL, FöPL), SPK (SjPL), ..., Sammanlagt (14)


 4. Tillgångar, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Placeringstillgångar verkligt värde, Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde) ränteplaceringar, Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde) aktieplaceringar 1), Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde) fastighetsplaceringar, ..., Pensionstillgångar 2) (6)
  3. Pensionslagen: Bolag (ArPL, FöPL), Stiftelser (ArPL), Kassor (ArPL, FöPL), SPK (SjPL), ..., Sammanlagt (14)


 5. Solvens, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Verksamhetskapital, Verksamhetskapital utan utjämningsavsättning som jämställs med verksamhetskapital, Solvensgrad -% 1) 2), Solvensgräns, Solvenskapital/solvensgräns (5)
  3. Pensionslagen: Bolag (ArPL, FöPL), Stiftelser (ArPL), Kassor (ArPL, FöPL), SPK (SjPL), ..., Sammanlagt (14)