To the Top
 1. Placeringarnas fördelning enligt sektor, tusen euro

  Ändrad senast: 2024-05-27

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2024 (21)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Plaseringsbestånd: Penningmarknadsplaceringar, Placeringslån, ArPL-återlån, Masskuldebrev, ..., Totalt (9)
  4. Sektor: Privat sektor, Offentlig sektor, Totalt, (3)


 2. Placeringarnas fördelning enligt region, tusen euro

  Ändrad senast: 2024-05-27

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2024 (21)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Plaseringsbestånd: Penningmarknadsplaceringar, Placeringslån, ArPL-återlån, Masskuldebrev, ..., Totalt (9)
  4. Region: Finland, Utanför Finland i Euroområdet, Utanför Finland, Totalt, (4)


 3. Placeringarnas fördelning enligt grupp, tusen euro

  Ändrad senast: 2024-05-27

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2024 (21)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Tillgångsslag: Penningmarknadsplaceringar, Placeringslån, ArPL-återlån, Masskuldebrev, ..., Totalt (9)
  4. Grupp: Pensionsförsäkringsbolag, Pensionsstiftelser och pensionskassor, MEK och MELA, Pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn, Totalt (5)