To the Top
 1. Placeringstillgångarna av de största arbetspensionsanstalterna grundfördelning (marknadsvärde)

  Ändrad senast: 2024-04-30

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2024 (20)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Plaseringsbestånd: Ränteplaceringar, Lån, Masskuldebrevslån, Masskuldebrev emitterade av offetliga samfund, ..., Placeringar sammanlagt (18)
  4. Pensionsförsäkrare: Eläke-Fennia, Etera, Elo, Ilmarinen, ..., All genomsnittlig och totalt (11)
  5. Presentationsformat: million euros, %-andel, (2)


 2. Placeringstillgångarna av de största arbetspensionsanstalterna riskjusterad fördelning (marknadsvärde)

  Ändrad senast: 2024-04-30

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2024 (20)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Plaseringsbestånd: Ränteplaceringar, Lån, Masskuldebrevslån, Masskuldebrev emitterade av offetliga samfund, ..., Placeringar till verkligt värde sammanlagt (20)
  4. Pensionsförsäkrare: Eläke-Fennia, Etera, Elo, Ilmarinen, ..., All genomsnittlig och totalt (11)
  5. Presentationsformat: million euros, %-andel, (2)


 3. Placeringsavkastningen av de största arbetspensionsanstalterna

  Ändrad senast: 2024-04-30

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2024 (20)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Plaseringsbestånd: Ränteplaceringar, Lån, Masskuldebrevslån, Masskuldebrev emitterade av offetliga samfund, ..., Placeringar sammanlagt (18)
  4. Pensionsförsäkrare: Eläke-Fennia, Etera, Elo, Ilmarinen, ..., All genomsnittlig och totalt (11)
  5. Presentationsformat: million euros, Avkastning-%, (2)


 4. Durationerna för de största arbetspensionsförsäkrarnas masskuldebrevslån

  Ändrad senast: 2024-05-06

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024 (10)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Pensionsförsäkrare: Elo, Etera, Ilmarinen, Varma, ..., VER (8)


 5. De Största arbetspensionsförsäkrarnas öppna valutapositioner av placeringarnas marknadsvärde

  Ändrad senast: 2024-05-06

  1. År: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2024 (8)
  2. Kvartal: 4, 3, 2, 1, (4)
  3. Pensionsförsäkrare: Elo, Etera, Ilmarinen, Varma, ..., VER (8)